Polityka prywatności

 

RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 2. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 3. POCHODZENIE DANYCH
 4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Firma Pościel Marzeń BRYŚ Nip 5311695544
 2. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Email: poscielmarzenbrys@wp.pl
  2. POCHODZENIE DANYCH
  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku realizacji zamówień.
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności realizacji zamówień 
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez poscielmarzen.com
 5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 6. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANI
 7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych.
    • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
   4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
 8. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
  1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

   Pościel Marzeń Bryś 
   Nip 5311695544

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl